VÍTEJTE NA NAŠEM NOVÉM ESHOPU

Uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:           www.duhova-planeta.cz

Společnost:                        DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

Se sídlem:                          Palackého třída 2626, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa:   Mánesova 67, Areál ZZN, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ/DIČ:                              25995855 / CZ25995855

E-mailová adresa:             duhova.planeta@seznam.cz

Telefonní číslo:                  607 656 114

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………………. jsem ve Vašem obchodě www.duhova-planeta.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

a) výměna zboží
b) vrácení finančních prostředků

a to v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na výměnu zboží/vrácení finančních prostředků, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 2. Číslo objednávky:

 3. Zboží bylo dodáno a uhrazeno:
  dobírkou
  (*)
  platbou předem na účet (*)
  platební kartou přes platební bránu (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:

 5. Adresa spotřebitele:

 6. E-mail:

 7. Telefon:

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Způsoby by spotřebitelé měli mít možnost najít v obchodních podmínkách.

 

Podle české praxe by měl stačit i výpis z účtu.