VÍTEJTE NA NAŠEM NOVÉM ESHOPU

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DUHOVÁ PLANETA, s.r.o., se sídlem Palackého třída 2626, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 25995855, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu Mánesova 67, Areál ZZN, 517 41 Kostelec nad Orlicí).  Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Vrácené platby zasíláme na Váš účet a proto pokud bylo zboží hrazeno kartou nebo zasláno na dobírku, uveďte prosím své číslo účtu. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Internetový obchod:               www.duhova-planeta.cz

Společnost:                                 DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

Se sídlem:                                    Palackého třída 2626, 530 02 Pardubice
Korespondenční adresa:        Mánesova 67, Areál ZZN, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ/DIČ:                                          25995855 / CZ25995855

E-mailová adresa:                     duhova.planeta@seznam.cz

Telefonní číslo:                           607 656 114

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Zaslané zboží bylo uhrazeno:         dobírkou

                                                                   platbou předem na účet

                                                                   platební kartou přes platební bránu

  • Číslo bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků:

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  • Adresa spotřebitele:

 

 

  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.